Om Eksjö Industri

​Komplett sågverk på Höglandet

Eksjö Industri AB är ett komplett sågverk på småländska höglandet. Här har vi vår viktigaste råvara runt hörnet – skogen vi köper finns nästan uteslutande inom fem mil från oss. Det gör att vi minimerar miljöpåverkan med korta transporter. Vi är såklart också miljö- och kvalitetscertifierade och tillsammans med våra systerföretag inom koncernen jobbar vi aktivt med vårt hållbarhetsarbete som vi varje år redovisar en hållbarhetsrapport (som du kan ladda ner under certifikat & dokument).

Eksjö Industri AB har verkat i branschen sedan 1941. Vi ingår i Lindholmsgruppen, som är en familjeägd koncern, tillsammans med Eksjöhus, Eksjöhus Modulbygg och Eksjöhus Bostad. I vårt sågverk framställs årligen mer än 60 000 kubikmeter sågat virke. En del av detta går förstås till husproduktion inom koncernen men virke levereras också till andra producenter, byggvaruhandel och grossister. En stor del av vår produktion går också på export.

I vår produktion sågas cirka 70 procent gran och 30 procent furu. Allt virke märks KD 56/30 och ISPM 15.  I hyvleriet vidareförädlas trävarorna efter kundernas önskemål. Vi har även en anläggning som tar fram konstruktionsvirke till bl.a. takstolar.

För oss är det viktigt att arbeta med hög kvalitet i alla led. Allt ifrån sågning till hyvling och målning. Hos oss hittar du en bred produktmix där vi kan erbjuda till exempel råspontsluckor eller grundmålade paneler. Det, tillsammans med ett stort färdigvarulager, gör att vi kan erbjuda kundanpassade leveranser.

Eksjo industri AB


Box 255
575 23 Eksjö
Kvarnarpsvägen 4

Tel: 0381-383 30 info@eksjoindustri.se

Se karta