Vi tar skogen till ditt vardagsrum

Läs mer

Våra certifikat

Kvalitet och miljö är två centrala inslag i vår verksamhet. Därför är vi måna om att ha rätt certifikat som visar att vi uppfyller rätt krav när det gäller vår produktion och våra produkter.

Gå till sidan

Kontakta oss

Eksjö Industri AB finns mitt på det sydsvenska höglandet där vi har gott om högkvalitativ råvara. Vi köper merparten av vårt timmer genom privata skogsägare, mindre virkeshandlare och skogskoncerner.

Gå till sidan

Hitta till oss

Eksjö Industri AB är ett fullutrustat sågverk som verkat inom branschen sedan 1941. Vi ingår i Lindholmsgruppen tillsammans med Eksjöhus, Eksjöhus Bostad och Eksjöhus Modulbygg.

Gå till sidan

Hos oss hittar du en bred produktmix

För oss är det viktigt att arbeta med hög kvalitet i alla led. Allt ifrån sågning till hyvling och målning. Hos oss hittar du en bred produktmix där vi kan erbjuda till exempel råspontsluckor eller grundmålade paneler. Det, tillsammans med ett stort färdigvarulager, gör att vi kan erbjuda kundanpassade leveranser.

Komplett sågverk på Småländska höglandet

Eksjö Industri AB är ett komplett sågverk på småländska höglandet. Här har vi vår viktigaste råvara runt hörnet. Skogen vi köper finns nästan uteslutande inom fem mil från oss. Det gör att vi minimerar miljöpåverkan med korta transporter och självklart är vi också miljö- och kvalitetscertifierade.