Råvaran runt knuten

Vi har råvaran runt knuten.Eksjö Industri AB finns mitt på det sydsvenska höglandet där vi har gott om högkvalitativ råvara. Vi köper merparten av vårt timmer genom privata skogsägare, mindre virkeshandlare och skogskoncerner. De flesta av våra leverantörer finns inom en radie av fem mil vilket innebär korta transporter och därmed mindre miljöbelastning. Träslagen vi arbetar med är  70 procent gran och 30 procent furu.

Du kan sälja din råvara till oss antingen som leveranstimmer, avverkningsuppdrag, leveransrotpost eller rotpost. Vi avverkar med våra miljöcertifierade entreprenörer vilket borgar för en god naturvård och ett bra slutresultat till hög avkastning. En hög timmerandel i våra avverkningar garanterar en optimal och hög avkastning på din skog.

Behöver ni som skogsägare hjälp med skogsvård, som plantering och röjning hjälper vi gärna till med detta.

Miljöcertifiering

Eksjö Industri AB är miljöcertifierade enligt PEFC™ och FSC® och bedriver ett skogsbruk som är anpassat till skogsvårdslagen och PEFC/FSC skogs-och miljöstandard. Våra entreprenörer är certifierade och utbildade i natur- och kulturmiljövård.

Att certifiera sitt skogsbruk är frivilligt och kan öka avkastningen från din skog. Du förbinder dig att skaffa en grön skogsbruksplan samt att avsätta minst 5 procent av skogsmarken till naturvård. Standardens nationella, kulturella och sociala intressen ska uppfyllas.

 

Ring oss direkt

Peter Elovsson

Marknadschef
0381-383 44
Skicka e-post

Peter Elovsson

Ulf Hilldén

Råvaruansvarig
0381-383 11
Skicka e-post
Ulf Hillden

Ulf Hillden
Bilder från produktionen
1. Timmer 4. Knapptryckning 7. Paketerat_o_klart 4. Hyvleriet 2. produktion 1. overvakning