Trävaror för dina behov

Eksjö Industri har ett brett utbud av trävaror av hög kvalitet. Vi är specialiserade på produkter för byggvaruhandeln och husindustrin men naturligtvis levererar vi till de allra flesta branscher som har behov av högkvalitativa produkter. För oss är snabba leveranser och flexibilitet självklarheter i varje kontakt med våra kunder – oavsett om det gäller stora eller små volymer.

Sågad vara

I våra två såglinjer sågar vi två tredjedelar gran och en tredjedel furu. Efter sågningen sorteras brädor och plank efter dimension och läggs i paket med torkströ mellan varje eller vartannat varv. Paketen torkas sedan i våra torkar som försörjs med värme från egen biobränslepanna eller fjärrvärme. Efter torkningen görs en kvalitets- och längdsortering. Den sågade trävaran paketeras med en kvalitet och en längd per paket. Paketen är nu färdiga att säljas som sågad vara eller för att vidareförädlas.
Sågad vara

Hyvlad vara

Vi har tre hyvellinjer där vi vidareförädlar våra trävaror. I en av hyvellinjerna har vi utrustning för finsågning, exaktkapning och ändspontning. Vi har också maskiner för stressgrading vilket innebär att vi kan leverera konstruktionsvirke i flera olika kvalitetssorter. Den ena av våra hyvlar är byggd för långa längder så att vi kan hyvla fingerskarvade längder från vår egen skarv.
Hyvlad vara

Målad vara

I vårt måleri klarar vi de flesta önskemål kring målning. Här kan vi grundmåla ytterpaneler eller mellanmåla med en akrylatfärg. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt lösning för målade trävaror.

Vi hjälper dig

Har du andra behov för dina trävaror som till exempel tryckimpregnering eller liknande så ombesörjer vi detta. Kontakta oss för en diskussion.